:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با رينگ داخلي مخروطي همواره با انطباق تداخلي بر روي شفت مخروطي، غلاف واسطه يا غلاف بيرون كشيدني نصب مي‌شوند. براي اندازه‌گيري درجه تداخل انطباق مي‌توان كاهش لقي داخلي بيرينگ و يا ميزان جابجايي محوري رينگ داخي بير يروي سطح مخروطي را اندازه‌گيري نمود.
روش‌هاي مناسب نصب بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با رينگ داخلي مخروطي عبارتند از،
• اندازه‌گيري كاهش لقي داخلي
• اندازه‌گيري زاويه محكم كردن مهره قفل‌كن
• اندازه‌گير حركت محوري