:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب بيرينگها با رينگ داخلي مخروطي

نصب بيرينگها با رينگ داخلي مخروطي

بيرينگ ها با رينگ   داخلي مخروطي  هميشه  با انطباق تداخلي  نصب مي شوند . ميزان  تداخل با كاهش  لقي داخلي   بيرينگ يا حركت محوري  رينگ داخلي بر روي  سطح مخروط اندازه گيري  مي شود .
 روش هاي مناسب  براي نصب  رولر  بيرينگ هاي CARB با رينگ  داخلي مخروطي  عبارتنداز :
- اندازه گيري  كاهش  لقي
-  اندازه گيري  زاويه  سفت  كردن مهره  قفل  كن
-  اندازه گيري  بالا روي  محوري
-  اندازه گيري  انبساط رينگ  داخلي
 بيرينگ  هاي كوچك  تا قطر 100mm را مي توان به آساني  با اندازه گيري  زاويه  سفت كردن مهره قفل  كن نصب كرد .
 براي بيرينگ هاي  بزرگ تر روش بالا روي محوري توصيه  ميشود اين روش  دقيق تر بوده وزمان كم تري نسبت به روش كاهش  لقي يا اندازه گيري  زاويه سفت  كردن مهره  نياز دارد روش اندازه گيري  انبساط رينگ داخلي  نصب  بيرينگ  هاي  بزرگ را  ساده  سريع  و دقيق  مي كند در اين روش كه روش Sensor Mount® ناميده مي شود  يك سنسور دررينگ  داخلي  بيرينگ نصب  ميشود .