تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

نصب،تعمير و نگهداري

نصب،تعمير و نگهداري

هنگام نصب بيرينگ هاي INSOCOAT ،مي توان مانند انواع ديگر بيرينگ ها عمل نمود روانكاري مناسب براي استفاده از حداكثر عمر اين بيرينگ ها لازم مي باشد و بهترين روش گريس كاري مجدد و متناوب است .