تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

نشيمنگاه هاي مناسب بيرينگ ها

نشيمنگاه هاي مناسب بيرينگ ها

تركيب رولرينگ هاي كروي  با نشيمنگاه مناسب يك چيدمان اقتصادي ،تعويض پذيربا قابليت اطمينان بالا مي باشند ،‌كه به تعمير ونگهداري  كمي نياز دارند ، نشيمنگاه هاي مختلفي با ابعاد وطرح هاي مختلف براي كاربرد هاي مختلف توليد  ميشوند . اين طرح ها شامل :
-نشيمنگاه دو تكه ،‌
 - نشيمنگاه يك تكه ،
 - نشيمنگاه فلنجي و
 - نشيمنگاه نوع Take up
ميباشند .
 اطلاعات  كامل در رابطه  با نشيمنگاه هاي دوتكه  سري هاي SNL 2,3,5,6