تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

نشیمنگاه های مدل TN

نشیمنگاه های مدل TN

نشیمنگاه های یک تکه مدل TN برای کاربرد های معمولی بکار می روند .این نشیمنگاه ها برای بلبیرینگ های خود تنظیم با رینگ داخلی بیرون زده ،‌سری 112 برای قطر شفت 20 تا 60mm بکار می روند .


آب بند ها
- کاسه نمد


روانکاری
- روانکاری با گریس


 جنس
- چدن خاکستری