:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نشيمنگاه هاي فلنجي (00) 7225

نشيمنگاه هاي فلنجي (00) 7225

نشيمنگاه هاي فلنجي درسري هاي 7225(00) وابسته به ابعاد در دوطرح مختلف موجود مي باشند اندازه هاي كوچك تر مثلثي شكل واندازه هاي بزرگ تر مربع شكل مي باشنداين نشيمنگاه را مي توان براي بيرينگ ها ي زير بكار برد .
- بلبيرينگ هاي خود تنظيم درسري هاي 22,12
- رولربيرينگ هاي كروي سري 222
- رولر بيرينگ هاي CARB درسري C22
اين نشيمنگاه ها براي بيرينگ ها بر روي غلاف واسطه و شفت بدون پله با قطرهاي 100mm تا20 بكار مي روند

 


آب بند ها
- كاسه نمد


روانكاري
- روانكاري با گريس


جنس
- چدن خاكستري