:شماره تماس 
 :واتس اپ 

نشیمنگاه های فلنجی (00) 1200-1

نشیمنگاه های فلنجی (00) 1200-1

نشیمنگاه های  فلنجی  سری I-1200(00) برای کاربردهای معمولی بکار می روند .این نشیمنگاه ها برای بلبیرینگ های خود تنظیم با رینگ داخلی بیرون زده ،‌سری 112 برای قطر شفت 20mm تا60mm بکار می روند .

 


آب بند ها
کاسه نمد

روانکاری
روانکاری باگریس

جنس
چدن خاکستری