:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

موقعیت شعاعی

موقعیت شعاعی

مطابق توصیه های  عمومی ،‌ رینگ  داخلی باید به  صورت تداخلی   بر روی شفت و رینگ  خارجی باید به صورت  لق در نشیمنگاه نصب شود  کابل اتصال که به رینگ خارجی  متصل است موقعیت رینگ خارجی را نسبت به  نشیمنگاه  تعیین می کند مجرای  مناسب باید در نشیمنگاه برای عبور  کابل  تدارک  دیده  شود (شکل زیر) توصیه می شود که کابل خروجی سنسور در مقابل  دوران اضافی با ایجاد  یک شکاف شعاعی  در نشیمنگاه محافظت  شود پهنای این شکاف  باید  9mm تا 15mm باشد .