:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

موقعیت شعاعی بیرینگ ها

موقعیت شعاعی بیرینگ ها

در صورتی متوان قابلیت حمل بار بیرینگ به طور کامل استفاده کرد که رینگ ها و یا واشرهای آن در کل محیط و پهنا کاملاً توسط نشیمنگاه و شفت حمایت شوند. این حمایت باید به صورت پایدار بوده و توسط نشیمنگاه و شفت استوانه‌ای یا مخروطی یا برای واشرهای بیرینگ‌های کف گرد، به وسیله‌ سطوح تخت ایجاد شود. این بدین معنی است که نشیمنگاه و شفت بیرینگ باید با دقت کافی ساخته شده و سطح آن‌ها باید عاری از ناپیوستگی‌هایی نظیر شیارها، سوراخ‌ها و غیره باشد. به علاوه رینگ‌های بیرینگ باید به صورت مطمئن در جای خود محکم شده تا ازچرخش آن‌ها در داخل یا بر روی نشیمنگاه و شفت، تحت بار جلوگیری شود.
به طور کلی موقعیت شعاعی مناسب و حمایت کافی در شرایطی ایجاد شود که رینگ‌ها با درجه مناسبی از تداخل (Interference) نصب شوند. اگر رینگ‌های بیرینگ به صورت نامناسب یا نادرست بر روی شفت و نشیمنگاه محکم  شوند، عموماً باعث خرابی بیرینگ و اجزای آن می‌شوند. وقتی که راحتی نصب و در آوردن مد نظر باشد و یا جا به جایی محوری برای بیرینگ شناور لازم است، نمی‌توان از انطباق لق به کار برده می‌شود لازم است برای محدود کردن سایش اجتناب ناپذیر ناشی از خزش  (creep) تمهیداتی نظیر سخت کردن سطوح شفت، نشیمنگاهو پله‌ها روانکاری سطوح تماس به کمک شیارهای مخصوص، روانکاری و خارج کردن ذرات سایشی و یا ایجاد شیار در سطوح جانبی بیرینگ برای نصب خار یا دیگر تجهیزات نگهدارنده، در نظر گرفته شوند.