:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مهره های قفل کن

مهره های قفل کن

مهره های قفل کن  در ابعاد  متفاوت  تولید می شوند.  به این مهره ها وابسته به نوع  کاربرد آنها مهره شفت یا مهره  بیرون  کشیدنی  نیز می گویند .این مهره ها برای ثابت  کردن بیرینگ و یا اجزای  دیگری بر شفت ،‌کمک  به نصب بیرینگ  بر روی شفت مخروطی و در آورن بیرینگ بر روی  غلاف  بیرون  کشیدنی  بکار می روند  مهره های  قفل کن  به پنچ  روش مختلف  بر روی  شفت  قفل  می شوند  که در زیر شرح  داده می شوند .واشر قفل کن
واشر  قفل  کن ها اجزای  قفل  کننده ساده  ،‌پایدار  وقابل اطمینانی  می باشند . واشر در یک خار key way بر روی  شفت ثابت  می شود و سپس  یکی از لبه های  آن را  در شیار های  اطراف   مهره خم  کرده  و مهره را قفل می کنند . واشر های  قفل  کن با مهره قفل  کن های سری km و KML  بکار می روند 


گیره  قفل کن
گیره  قفل کن به وسیله  یک پیچ  به مهره   متصل ودر شیار  مهره  وشیار شفت قرار می گیرد. گیره ها با مهره  قفل کن های  سری 31 و HM30 بکار می روند .


پیچ  قفل کن
بخشی از رزوه مهر قفل کن  به رزوه شفت  به وسیله یک پیچ قفل کن فشار وارده کرده  واز چرخش  آن  جلوگیری می  کند .در این حالت به واشر  وشیار  بر روی شفت نیاز نیست . پیچ قفل  کن با مهره  قفل کن های سری KMFE بکار می رود.(شکل زیر)

 

ابزار قفل کن
یک قطعه واسطه فولادی که جزیی از رزوه مهره است به رزوه شفت از طریق یک پیچ مغزی فشار داده می شود واز چرخش مهره جلوگیری می کند در این حالت به واشر وشیار بر روی  شفت  نیازی  نیست . مهره قفل کن های سری KMK برای استفاده  از این ابزار طراحی  شده اند .پین  قفل کن
در این روش سه پین قفل کن در  اطراف مهره به فواصل مساوی  قرار می گیرند . پین ها با زاویه  مناسب قرار گرفته اند  به طوری  که رزوه های مهره را به پیچ فشار می دهند پین ها علاوه بر قفل کردن مهره به طور دقیق با زاویه  مناسب مهره را نسبت به شفت ثابت  می کنند در این حالت نیازی به شیار  بر روی شفت  نیست پین های قفل کن بامهره قفل کن های دقیق سری KMT و KMTA بکار می روند .(شکل زیر)