:شماره تماس 
 :واتس اپ 

مهره قفل کن با واشر یا گیره قفل کن

مهره قفل کن با واشر یا گیره قفل کن

مهره قفل کن ها برای استفاده  با واشر یا گیره  قفل کن دارای چهار یا هشت شیار دراطراف محیط خارجی  می باشند که می توانند  برای درگیر کردن آچار  قلابدار  یا ضربه ای  بکار روند  شمار فنی  آچار  مناسب برای هر مهره در جداول  آورده شده اند.
مهره و واشر  یا گیره  قفل کن  باید به طور جداگانه  تهیه شوند در جداول برای هر مهره واشر  وگیره مناسب آورده شده اند .
علاوه بر مهره قفل کن های متریک ،‌ مهره قفل کن های  اینچی  با رزوه  فرم NS کلاس 3 امریکایی  ورزوه  عمومی ACME کلاس 3G نیز موجود  می باشند


مهره قفل کن KM(L) با واشر  قفل کن
مهره قفل  کن های سری های  مهره قفل کن های سری های KMوKMLوبا رزوه متریک ISOتا قطر 200mmبه همراه واشر قفل کن MB(L) یا طرح محکم تر MB…A موجود می باشند 


مهره قفل  کن نوع HM(E) با گیره قفل کن
مهره های بزرگ تر در سری های HM(E)30 وHM 31با رزوه زوذنقه ای متریک با گیره قفل کن MS که شامل گیره و یک پیچ با سرچند  وجهی  مطابق  استاندارد EN ISO 4017:2000 ویک واشر فنری قفل کن مطابق استاندارد DIN 128 هستند ،قفل می شوند .

 


ابعاد 
ابعاد و رزوه مهره مطابق استاندارد ISO 2982-2:2001 می باشند . ابعاد  واشر ها و گیره های قفل کن نیز مطابق  استاندارد فوق هستند .


تلرانس ها
رزوه متریک مهره های  KM وkml با تلرانس  5H مطابق استاندارد ISO 965-3:1998 ماشینکاری  شده است  رزوه متریک زوذنقه ای مهره های  HM با تلرانس  7H مطابق  استاندارد  ISO 2903:1993 ماشینکاری شده است .
حداکثر لنگی محوری رزوه وپیشانی ثابت کننده Locating Face بین 0.04mmو0.06 mm است که بستگی به اندازه مهره قفل کن دارد .جنس
مهره های  قفل کن تا و در اندازه HM 3160 وHM 3064 از جنس چدن کروی Spheroidal Graphit ̣Cast Iron ساخته می شوند. مهره های بزرگ تر از جنس فولادی بوده که با ضد زنگ غیر حلال حفاظت شده اند .واشرها وگیره های قفل کن از ورق فولادی کشیده شده به روش عمیق Deep Drawn Steel Strip ساخته می شوند.رزوه مقابل بر روی شفت
رزوه مقابل بر روی شفت با تلرانس 6g مطابق استاندارد ISO 965-3:1995برای مهره های کوچک تر و با تلرانس 7e مطابق استاندارد ISO 2903:1993 برای مهره ها با رزوه زوذنقه ای ،توصیه می شوند .