:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مقدار بار

 

 

مقدار بار

 

یکی از فاکتورهای تعیین کننده ابعاد بیرینگ است. عموماً، رولربیرینگ‌ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بلبیرینگ‌ها با ابعاد مشابه دارند (شکل زیر). همچنین بیرینگ‌های بدون قفسه (تعداد ساچمه‌ها یا رولرهای بیشتر) توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بیرینگ‌های قفسه‌دار مشابه، دارند. بلبیرینگ‌ها عموماً برای بارهای کم و متوسط به کار می‌روند. برای بارهای سنگین و شفت‌های قطور، رولربیرینگ‌ها انتخاب مناسب‌تری می‌باشند.