:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مزایا و خصوصیات راهنماهای خطی

مقدمه

یک راهنمای خطی گزینه ای است برای نوعی زا حرکت خطی که با استفاده از ساچمه  غلتان امکان پذیر می شود بواسطه گردش ساچمه ها بین ریل و بلوک ، توسط راهنمای خطی یک حرکت خطی خیلیدقیق می تواند بدست بیاید.در مقایسه با سیستم کشوی قدیمی، ضریب اصطکاک فقط 50/1 برای راهنمای خطی است. به منظو جلوگیری از تاثیر متقابل ریل ها و بلوک ها، راهنمای خطی قادر به تحمل بارها در جهات بالا و پایین، چپ و راست می باشد . با این خصوصیات، راهنماهای خطی می توانند با عث افزایش دقت حرکت شوند، این واقعیتی است که از بکارگیری توام با پیچهای* ساچمه ای دقیق بدست می آید.

*پیچهای ساچمه ای عناصری برای تبدیل حرکت گردشی به طولی اند که متشکل از یک میله زده شده متصل به یک دره زده شده است که توسط بلبرینگ های مقید شده ای که در فضای شکل گرفته0 از رزوه ها قرار گرفته اند به منظور کاهش اصطکاک می توانند بغلتند.

 مزایا و خصوصیات راهنماهای خطی

دقت بالای موقعیت: زمانیکه یک ورق بارگذاری شده توسط یک راهنمای خطی رانده می شودف تمامی اصطکاکی بین ورق مزبور و بستر حرکت یک تماس غلتکی است. ضریب اصطکاک فقط 50/1 تماس هایی به شکل قدیم است « نوعی کشویه» و تفاوت ضریب اصطکاک دینامیکی و استاتیکیکم است ، بنابراین هیچگونه لغزشی در زمان حرکت میز نخواهیم داشت.

2- طول عمر بالا با حرکت خیلی دقیق: جریان مخالف فیلم روغن در راهنماهای لغزشی مدل های قدیمی باعث خطاهایی در دقت حرکت می شد . روانکاری ناکافی باعث سایش بین سطوح تماس دقت می شود که خود باعث کاهش دقت می شود . در مقابل، در تماس نوعی غلتش سایشی کمتری داریم، بنابراین ماشین می تواند یک طول عمر بالا با حرکت خیلی دقیق داشته باشد.

3- با نیروی اعمالی کم حرکت خیلی سریع امکان پذیر است : با توجه به مقاومت اصطکاکی کم راهنمای خطی، برای حرکت یک میز بارگذاری شده نیروی اعمالی کوچکی لازم است . نتیجه این واقعیت صرفه جویی در توان مصرفی است که خصوصاً در مورد قطعات با حرکت رفت و برگشتی صحیح می باشد.

4- ظرفیت متعادل بار در تمام جهات: به علت طراحی خاص مقید شده اش ، راهنمای خطی می تواند بارها را هم در جهات بالا و پایین و هم چپ و راست تحمل کند . کشوهای خطی مرسوم فقط می توانند بارهای کوچک در جهات موازی با سطح تماس را تحمل کنند . احتمالاً آنها در مقابل بارهای ذکر شده در جهات فوق الذکر از دقت پائینی برخوردارند.

 

5- راحتی نصب و تعویض

نصب یک راهنمای خطی نسبتاً ساده است. سنگ زنه یا فرزکاری سطح ماشین ، در ادامه یک پروسه نصب پیشنهادی و سفت کردن پیچها با ترک مورد نیاز شان حرکت خطی خیلی دقیقی را به همراه خواهد داشت . مع الوصف ، کشوی قدیمی« لغزنده مدل قدیمی» اغلب اوقات مسیرهای حرکت را خراش می دهد . در این صورت اگر خطاهایه در دقت مورد نیاز رخ دهد، سطح مجدداض باید ماشین کاری شود. در مقابل راهنماهای خطی قابل تعویض اند.

6- سهولت روانکاری

در یک سیستم لغزنده یا کشویه قدیمی، روانکاری ناکافی باعث سایش سطوح تماس می شود همچنین اغلب تامین روانکار کافی برای سطوح تماس به علت پیدا کردن نقطه مناسب روانکاری که خیلی هم ساده نیست ، مشکل است . در یک راهنمای حرکت خطی، گریس به سادگی از طریق گریس خورهای تعبیه شده در بلوک راهنما می تواند تامین شود بکارگیری سیستم متمرکز روانکاری روغن از طریق لوله کشی روانکار روغن به لوله های اتصال امکان پذیر است.

7- تعویض پذیری

به علت کنترل محدودیت ابعادی، تفاوت ابعادی راهنمای خطی در رنج قابل قبولی می تواند حفظ شود، به این معنی که سری های خاصی از راهنماهای خطی قابلیت تعویض پذیریدارند . با این مشخصه ، داشتن قطعات یدکی جداگانه برای ریل ها و بلوک ها به منظور صرفه جویی فضای انبار فکر خوبی است .