تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

محدوده دما

محدوده دما

بیرینگ های مجهز به سنسور برای کارکرد در دمای 40oc- تا  120oc+ طراحی شده اند و کارکرد مناسب آنها برای این محدوده دما با آزمایش ثابت شده اند .