:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

محاسبه بار های دینامیکی وارده بر بیرینگ

 

محاسبه بار های دینامیکی وارده بر بیرینگ

می‌توان بارهای وارده بر بیرینگ را با استفاده از تئوری الاستیسیته بدون فرضیات بالا محاسبه کرد ولی نیاز به برنامه‌های کامپیوتری پیچیده است. در این برنامه‌ها بیرینگ‌ها، شفت و نشیمنگاه به عنوان اجزای الاستیک سیستم در نظر گرفته می‌شوند.
نیروهای خارجی که برای مثال شامل وزن شفت و دیگر اجزای آن یا وزن وسیلة نقلیه و یا نیروهای اینرسی دیگر می‌باشند، از قبل مشخص بوده یا قابل محاسبه‌اند. هر چند هنگام محاسبه نیروهای کار (نیروهای نورد، نیروهای برش در ماشین‌های ابزار و...)، نیروهای شوک و دیگر نیروهای دینامیکی نظیر نیروی ناشی از عدم بالانس، غالباً لازم است از مقادیر تخمینی بر اساس تجربیات قبلی با ماشین‌ها یا چیدمان‌های بیرینگ مشابه، استفاده نمود.


چرخدنده‌ها
در چرخدنده‌ها نیروی تئوری دنده‌ها را می‌توان بر اساس قدرت منتقل شده و مشخصه‌های دنده، تعیین نمود هر چند نیروهای دینامیکی دیگری در داخل چرخدنده ایجاد می‌شوند که ناشی از خود جعبه دنده و یا ورودی و خروجی جعبه دنده می‌باشند. نیروهای اضافی دینامیکی در جعبه دنده‌ها ناشی از خطای ساخت دنده‌ها و عدم بالانس دیگر اجزای دورانی نیز وجود دارند. به منظور کاهش سروصداها چرخدنده‌ها را با دقت بالا و استانداردهای دقیق تولید می‌کنند. لذا این نیروها معمولاً ناچیز بوده و در محاسبه بیرینگ‌ها می‌توان از آنها صرف‌نظر نمود.
نیروهای دیگر ناشی از نوع و عملکرد ماشین‌های کوپل شده به جعبه دنده را با مشخص شدن شرایط کارکرد می‌توان تعیین نمود. تأثیر این نیروها بر عمر بیرینگ را می‌توان با استفاده از ضریب عملکرد که در بر گیرنده نیروهای شوک و راندمان جعبه دنده نیز می‌باشند، در محاسبات وارد نمود.
مقادیر این ضرایب برای شرایط عملکرد متفاوت، از جداول ارائه شده توسط سازنده جعبه دنده تعیین می‌شوند.


محرک تسمه‌ای (Belt Drive)
در سیستم‌هایی که انتقال نیرو به وسیله تسمه انجام می‌گیرد باید اثر نیروی کشش تسمه (Belt Pull) (نیروی محیطی)، که به گشتاور منتقل شده بستگی دارد، را در محاسبات بار بیرینگ‌ها وارد کرد.
نیروی کشش تسمه را باید در ضریبی که بستگی به نوع تسمه، پیش‌بار آن، کشش داخلی تسمه و دیگر نیروهای دینامیکی دارد، ضرب نمود. مقادیر این ضرایب معمولاً توسط سازنده تسمه تعیین می‌شود. در صورتی که این اطلاعات موجود نمی‌باشند می‌توان از مقادیر زیر استفاده کرد.
• تسمه دندانه‌دار = 1.3تا1.1
• تسمه – شکل=2.5 تا 1.2
• تسمه تخت (Plain Belts)= 4.5تا 1.5
مقادیر بزرگ‌تر برای فواصل کوتاه بین شفت‌ها، نیروهای شوک یا سنگین و یا وقتی کشش داخلی تسمه زیاد است، به کار می‌روند.