:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مجموعه سنسور های اکتیو

مجموعه سنسور های اکتیو

بیرینگ های مجهز به سنسور دارای یک سنسور اکتیو جمع جور و محکم می باشند، که وظیفه آن بسیار  شبیه  Encoder افزاینده است. این سنسور اندازه گیری دقیق تا سرعت  صفر را  ارائه می کند اجزای اصلی این سنسور ها رینگ Inpulse ،‌بدنه سنسور وکابل اتصال می باشند.
رینگ Impalse از کامپوزیت مغناطیس شده ساخته  شده است و به رینگ داخلی بیرینگ متصل است. این  رینگ وابسته به ابعاد بیرینگ به تعداد معینی قطب های N وs تقسیم شده است تعداد پالس ها درهر دور درمحدوده 32 و80  می باشند .
بدنه سنسور به رینگ خارجی متصل است و بدنه سنسور دارای دو سلول است که به کمک آنها می توان جهت دوران را تشخیص داد . دو سلول با فاصله دربدنه سنسور نصب شده اند یک مدار مجتمع  IC (Integrated Circuit) که شامل ژنراتورهای هال Hall به عنوان یک المان اکتیو ومدارهای  الکترونیکی برای تقویت Amplification وتبدیل Conversion سیگنال است،‌ سیگنال آنالوگ سینوسی ایجاد شده توسط سلول های هال به کمک یک رها ساز اشمیت Schmit Ttrigger به سیگنال موج مربعی square-wave تبدیل می شود(شکل زیر) سیگنال اولیه جهت دوران را تعیین می کند به علاوه دوسلول به میزان دو برابر پالس تولید می کنند برای مثال 128 پالس در هر دور در مقایسه با 64 پالس برای  بیرینگ استاندارد هنگام شمارش  لبه های  بالا وپایین پالس ها حداکثر دقت  256 پالس در هر دور را میتوان به دست آورد که مطابق  تفکیک پذیری  Resolution برابر 1.4 درجه  زاویه ای  است.
 سنسور نیازبه ولتاژ تغذیه  خارجی دارد . سیگنال خروجی از  طریق  یک مدار  کلکتور باز Open collector دریافت می شود .