:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مجموعه بلبيرينگ هاي خود تنظيم و غلاف

مجموعه بلبيرينگ هاي خود تنظيم و غلاف

براي سادگي در تهيه و جلوگيري از خريد غلاف اشتباه، بلبيرينگ‌ها خود تنظيم با مصرف زياد به صورت مجموعه كامل ارائه مي‌شوند.(شكل زير) براي نصب آسان اين بيرينگ‌ها مي‌توان از مجموعه آچارهاي مهره قفلي با شماره فني TMHN 7 مرجع استفاده كرد.