:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مثال محاسباتی

 

مثال محاسباتی

 

بیرینگی با قطر داخلی  d=340mm و قطر خارجی  D=420mm در سرعت n=500r/min  کار می‌کند. از آن جایی که dm=0.5(d+D)=380mm  است، نمودادر زیر، حداقل لزجت اسمی v1  تقریباً 11mm2/s  به دست می‌آید. درنمودار 6 با فرض دمای کارکرد 70o c  مشخص می‌شود که به روانکاری مطابق با کلاس ISO VG 32 نیاز است که لزجت واقعی v حداقل 32mm2/s  را در دمای مرجع  40oc داشته باشد.