:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقی داخلی

لقی داخلی

بیرینگ های مجهز به سنسور با لقی داخلی شعاعی C3 مطابق استاندارد  ISO 5753:1991 برای بلبیرینگ های شیار عمیق ،‌تولید می شوند .مقادیر لقی در جداول بیرینگ ها آورده شده اند که برای بیرینگ نصب نشده وبدون بار صحیح می باشند .