:شماره تماس 
 :واتس اپ 

لقي داخلي

لقي داخلي

رولر  بيرينگهاي كروي به  صورت  استاندارد  با لقي  شعاعي  نرمال  توليد مي شوند ولي اكثر  آنها با لقي  بيشتر  C3 نيز موجود  هستند . بيشتر  بيرينگ ها  با لقي  كم تر از نرمال  C2 ولقي هاي  بيشتر  C4 يا C5 نيز موجود  مي باشند .
 رولر  بيرينگ هاي  كروي براي  كاربرد هاي ارتعاشي  به صورت استاندارد  با لقي داخلي  C4 توليد مي شوند . لقي داخلي شعاعي  بيرينگ ها در جداول زير آورده  شده اند.
- (جدول1)  براي  بيرينگ ها  با رينگ داخلي  استوانه اي و

 


- (جدول2)  براي  بيرينگ ها  با رينگ داخلي  مخروطي


 حدود  لقي ذكر  شده در جداول   مطابق  استاندارد  ISO 5753:1991 بوده و براي  بيرينگ ها قبل از  نصبث  وبدون  بار صحيح  مي باشند .
 

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید