:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه به صورت استاندارد با لقي نرمال توليد مي‌شوند. بيرينگ‌ها با لقي بيشتر C3 و كم‌تر C2 نيز بنا به درخواست توليد مي‌شوند.
 حدود لقي‌ها مطابق استاندارد ISO 5753:1991 بوده و در آورده شده‌آند. مقادير فوق براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح مي‌باشند.
 لقي محوري بيرينگ‌هاي طرح‌هاي NNC و /NNF كه مي‌توانند شفت را در جهت محوري ثابت كنند، 0.1mm و 0.2mm براي تمام اندازه‌ها مي‌باشد.