:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

رولرهاي بادامكي دو رديفه با لقي محوري نرمال مشابه بلبيرينگ‌هاي دو رديفه تماس زاويه‌اي توليد مي‌شوند