:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه در سري‌هاي 32A و 33A با لقي محوري نرمال توليد مي‌شوند. اين بلبيرينگ‌ها همچنين در كلاس لقي بيشتر C3 نيز موجود مي‌باشند. همچنين بيرينگ‌ها لقي كم‌تر از نرمال نظير C2 نيز ممكن است موجود باشند.
بيرينگ‌ها در سري 33D و 33DNRCBM به طور خاص با لقي محوري توليد مي‌شوند. اين مقادير در شرايط قبل از نصب و بدون بار صحيح مي‌باشند.

                                                (جدول 2)