:شماره تماس 
 :واتس اپ 

لقي داخلي

لقي داخلي

رلرهاي بادامكي يك رديفه به صورت استاندارد با لقي c3توليد مي شوند حدود لقي  مطابق استاندارد ISO 5753:1991مي باشند

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید