تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي

لقي داخلي

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه به صورت استاندارد با لقي داخلي نرمال توليد مي‌شوند. حدود لقي مطابق استاندارد ISO 5753:1991 بوده.