:شماره تماس 
 :واتس اپ 

لقي داخلي

لقي داخلي

 بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ با لقي داخلي نرمال توليد مي‌شوند. مقادير لقي داخلي مطابق استاندارد ISO 5753:1991 بوده. حدود لقي براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح مي‌باشند.