تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

لقي داخلي

لقي داخلي

 بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضد زنگ با لقي داخلي نرمال توليد مي‌شوند. مقادير لقي داخلي مطابق استاندارد ISO 5753:1991 بوده. حدود لقي براي بيرينگ نصب نشده و بدون بار صحيح مي‌باشند.