:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

لقي داخلي شعاعي

لقي داخلي شعاعي

رولربيرينگ هاي استوانه اي يك رديفه بدون قفس به صورت استاندارد با لقي نرمال توليد مي شود.اكثر بيرينگ ها با لقي داخلي بيشتر C3نيز موجود ميباشد مقادير لقي مطابق استاندارد ISO5753:1991بوده است