شماره تماس : 02133990405 - 03136643546

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ هاي شيار عميق مختلط وابسته به ابعاد با يكي از انواع قفسه زير توليد مي شوند .
- قفسه از نوع Snap از جنس پلي آميد 6.6، تقويت  شده با الياف شيشه ساخته شده به روش تزريق پلاستيك ومركز شده نسبت به ساچمه ها با پسوند  TN9 در شماره فني بيرينگ قفسه پرچ شده از جنس فولاد پرسكاري  شده و مركز شده نسبت به ساچمه ها بدون پسوند  در شماره  فني بيرينگ 
بيرينگ هاي مختلط با قفسه از جنس پلي آميد 6.6 را مي توان  تا حداكثر  دماي 120oc+  بكار برد .