:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

قفسه ها

رولر بيرينگ هاي استوانه اي كف گرد  وابسته به ابعاد وسري با يكي از قفسه هاي زير توليد مي شود .
- قفسه پلي  آميد  6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك )،‌با پسوند TN در شماره فني بيرينگ ويا
- قفسه برنجي ماشينكاري شده ،‌با پسوند  M در شماره  فني بيرينگ

 توجه :
رولر بيرينگ هاي استوانه اي با قفسه  پلي آميد 6.6 مي توانند تا دماي120oc+ كار كنند . روانكارهاي  معمول براي بيرينگ ها عموما  اثر تعيين كننده اي بر خواص قفسه ندارند ،‌بجز انواع محدودي  از روغن هاي مصنوعي و گريس ها بر پايه اين روغن ها و روانكارهاي محتوي  مقادير  زيادي  افزودني هاي  EP كه در دماي  بالا بكار  مي روند .
در چيدمان هايي كه بيرينگ ها به صورت پيوسته در دماي بالا  تحت شرايط سخت كار مي كنند استفاده از بيرينگ ها با قفسه هاي فلزي  توصيه  مي شوند .
براي جزئيات بيشتر در رابطه با كاربرد قفسه ها و مقاومت آنها به حرارت به بخش « جنس قفسه ها » مراجعه  كنيد