:شماره تماس 
 :واتس اپ 

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ هاي كف گرد وابسته به سري وابعاد با يكي از  قفسه هاي استاندارد  زير ساخته مي شوند .- قفسه  از جنس  فولاد  پرسكاري شده ،‌بدون  پسوند  در شماره فني  بلبيرينگ a و b
-  قفسه   برنجي   ماشينكاري  شده يك تكه ،‌ پسوند  M در شماره فني  بلبيرينگ (c)
-  قفسه  فولادي  ماشينكاري  شده يك تكه ،‌ پسوند  F در شماره فني  بلبيرينگ (d)
-  قفسه  برنجي   ماشينكاري   شده دو تكه  ،‌پسوند  M در شماره  فني  بلبيرينگ (e)