:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم وابسته به سري و ابعاد بيرينگ به يكي از قفسه زير مجهز مي‌باشند.
• قفسه فولادي پرسكاري شده يك تكه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها بدون پسوند در شماره فني بيرينگ شكل زير (الف)

(شكل الف)


قفسه فولادي پرسكاري شده دو تكه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها بدون پسوند در شماره فني بيرينگ (ب)

(شكل ب)


• قفسه نوع Snap از جنس پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك) يك تكه يا دو تكه و مركز شده نسبت با ساچمه‌ها با پسوند TN در شماره فني بيرينگ (ج)

(شكل ج)


• قفسه برنجي ماشينكاري شده يك تكه يا دو تكه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند M در شماره فني بيرينگ. يا بدون پسوند در شماره فني (بيرينگ‌هاي بزرگ)(د)

(شكل د)


توجه:
بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با قفسه پلي‌آميد6.6 را مي‌توان تا دماي كاركرد تا120oc بكار برد. روانكارهاي معمول براي بيرينگ‌ها عموماً اثر تعيين كننده‌اي بر خواص قفسه ندارند. بجز انواع محدودي از روغن‌هاي مصنوعي و گريس‌‌ها بر پايه اين روغن‌ها و روانكارهاي محتوي مقادير زيادي از افزودني‌هاي EP كه در دماي بالا بكار مي‌روند.
براي بيرينگ‌هايي به صورت پيوسته در دماي بالا كار مي‌كنند يا شرايط كاركرد سختي دارند، استفاده از قفسه‌هاي فولادي پرسكاري شده يا برنجي ماشينكاري شده توصيه مي‌شود.
براي جزئيات بيشتر در رابطه با مقاومت قفسه‌ها به حرارت و كاربرد آنها به بخش «جنس قفسه‌ها»