:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس با يكي از انواع قفسه‌هاي زير توليد مي‌شوند.
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي با پسوند MA در شماره فني شكل زير
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي‌اتراتركتون (PEEK ) ساخته شده به روش تزريق پلاستيك با شيار روانكاري در سطوح راهنما و مركز شده نسبت به رينگ خارجي با پسوند PHAS در شماره فني بيرينگ