:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه وابسته به ابعاد و طرح با دو قفسه مشابه از انواع قفسه‌هاي شرح داده شده.
• قفسه نوع Snap از جنس پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوند TN9 در شماره فني بيرينگ

الف 


قفسه نوع Snap از جنس فولاد پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوند J1 يا بدون پسوند در شماره فني بيرينگ

ب 


قفسه از فولاد پرسكاري شده به شكل تاج (Crown ) مركز شده نسبت به ساچمه‌ها بدون پسوند در شماره فني بيرينگ

ج 


•  قفسه برنجي نوع چنگكي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي با پسوند MA در شماره فني بيرينگ

د 


قفسه برنجي نوع پنجره‌‌اي ماشينكاري شده مركزشده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند M در شماره فني بيرينگ

ه 


بيرينگ‌ها با انواع قفسه‌هاي فوق توليد مي‌شوند، لذا مي‌توان بيرينگ مناسب را براي دماي كاركرد انتخاب نمود. (ماتريس)


توجه:
بيرينگ‌ها با قفسه پلي‌آميد 6.6 مي‌‌توانند تا  دماي  كار كنند. روانكارهاي معمول براي بيرينگ‌هاي غلتشي عموماً اثر تعيين كننده‌اي بر خواص قفسه ندارد، بجز انواع محدودي از روغن‌هاي مصنوعي و گريس‌ها بر پايه اين روغن‌ها و روانكارهاي محتوي مقادير زيادي افزودني‌هاي EP كه در دماي بالا بكار مي‌روند.
براي جزئيات بيشتر در رابطه با مقاومت قفسه‌ها به حرارت و كاربرد آنها به بخش «جنس قفسه‌ها»