:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه، وابسته به ابعاد و سري با يكي از
انواع قفسه‌هاي شرح داده شده در زير و نشان داده شده است.
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي‌آميد تقويت شده با الياف شيشه (توليدشده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوند P در شماره فني بيرينگ شكل زير الف
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي اتراتركتون (PEEK) تقويت شده با الياف شيشه (توليد شده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوندPHدر شماره فني بيرينگ  
قفسه برنجي پرسكاري شده نوع پنجره‌اي و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند Y در شماره فني بيرينگ (شكل ب)


قفسه برنجي ماشينكاري شده نوع پنجره‌اي و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند M در شماره فني بيرينگ (شكل ج)


موجود بودن بيرينگ‌ها با قفسه‌هاي مختلف در ماتريس مشخص شده است.
بيرينگ‌ها با قفسه فولادي نوع پنجره‌اي پرسكاري شده، با پسوند J در شماره‌ فني و قفسه فولادي نوع پنجره‌اي ماشينكاري شده با پسوند F در شماره فني بيرينگ، نيز ممكن است توليد شوند.              

 


                 
توجه:
بيرينگ‌ها با قفسه پلي‌آميد 6.6 مي‌‌توانند تا دماي  كار كنند. روانكار‌هاي معمول براي بيرينگ‌هاي عموماً اثر تعيين كننده‌اي بر خواص قفسه ندارد، بجز انواع محدودي از روغن‌هاي مصنوعي و گريس‌ها بر پايه اين روغن‌ها، و روانكارهاي محتوي مقادير زيادي افزودني‌هاي EP كه در دماي بالا بكار مي‌روند.                                            
براي جزئيات بيشتر در رابطه با مقاومت قفسه‌ها به حرارت كاربرد آنها به بخش «جنس‌قفسه‌ها»