:شماره تماس 
 :واتس اپ 

قفسه ها

قفسه ها

بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يك رديفه، وابسته به ابعاد و سري با يكي از
انواع قفسه‌هاي شرح داده شده در زير و نشان داده شده است.
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي‌آميد تقويت شده با الياف شيشه (توليدشده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوند P در شماره فني بيرينگ شكل زير الف
• قفسه نوع پنجره‌اي از جنس پلي اتراتركتون (PEEK) تقويت شده با الياف شيشه (توليد شده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها با پسوندPHدر شماره فني بيرينگ  
قفسه برنجي پرسكاري شده نوع پنجره‌اي و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند Y در شماره فني بيرينگ (شكل ب)


قفسه برنجي ماشينكاري شده نوع پنجره‌اي و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها، با پسوند M در شماره فني بيرينگ (شكل ج)


موجود بودن بيرينگ‌ها با قفسه‌هاي مختلف در ماتريس مشخص شده است.
بيرينگ‌ها با قفسه فولادي نوع پنجره‌اي پرسكاري شده، با پسوند J در شماره‌ فني و قفسه فولادي نوع پنجره‌اي ماشينكاري شده با پسوند F در شماره فني بيرينگ، نيز ممكن است توليد شوند.              

 


                 
توجه:
بيرينگ‌ها با قفسه پلي‌آميد 6.6 مي‌‌توانند تا دماي  كار كنند. روانكار‌هاي معمول براي بيرينگ‌هاي عموماً اثر تعيين كننده‌اي بر خواص قفسه ندارد، بجز انواع محدودي از روغن‌هاي مصنوعي و گريس‌ها بر پايه اين روغن‌ها، و روانكارهاي محتوي مقادير زيادي افزودني‌هاي EP كه در دماي بالا بكار مي‌روند.                                            
براي جزئيات بيشتر در رابطه با مقاومت قفسه‌ها به حرارت كاربرد آنها به بخش «جنس‌قفسه‌ها»

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید