:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قفسه ها

 

قفسه ها

قفسه‌ها تأثير بسزايي در مناسب بودن بيرينگ‌ها براي يك كاربرد دارند. دلايل استفاده از قفسه‌ها عبارتند از،
• ايجاد فاصله مناسب بين اجزاي غلتنده و جلوگيري از تماس مستقيم آنها به منظور كاهش اصطكاك و در نتيجه كاهش گرماي توليد شده در بيرينگ
• ايجاد فاصله مساوي بين اجزاي غلتنده در ناحيه بدون بار به منظور بهينه‌سازي شرايط در بيرينگ و جلوگيري از خرابي ناشي از حركت لغزشي
• نگهداري اجزاي غلتنده در بيرينگ‌ها با طرح قابل تفكيك كه در آنها يك رينگ بيرينگ در هنگام نصب يا در آوردن جدا مي‌شود
قفسه‌ها تحت تنش‌هاي مكانيكي ناشي از اصطكاك، كرنش و نيروهاي اينرسي مي‌باشند. همچنين ممكن است تحت واكنش شيميايي ناشي از بعضي روانكارها، افزودني‌هاي روانكارها، حلال‌هاي اورگانيك و يا خنك كننده‌ها قرار گرفته و بعضي از آنها در شرايط پير شدن قرار مي‌گيرند. بنابراين طراحي و جنس تأثير مهمي در كاركرد آنها و در قابليت اطمينان بيرينگ دارد. به هيم علت انواع مختلف قفسه‌ها با جنس‌هاي مختلف براي بيرينگ‌هاي گوناگون توليد مي‌شوند.
 در بخش مربوط به هر بيرينگ‌ خاص اطلاعات مربوط به قفسه استاندارد هر بيرينگ و قفسه‌هاي جايگزين آنها آورده شده‌اند.
 به طور كلي قفسه‌هاي بيرينگ‌هاي به سه گروه پرسكاري شده، يكپارچه (Solid ) و پين شده (Pin – Type ) تقسيم مي‌شوند.