:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

قابلیت های الکترومغناطیسی

قابلیت های الکترومغناطیسی

بیرینگ ها ی مجهز به سنسور در محیط های سخت الکترومغناطیسی مطابق استاندارد اروپایی  EN 50082-2 قابلیت کارکرد دارند .