:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

فضای موجود

 

فضای موجود

 

در بیشتر موارد یکی از ابعاد اصلی بیرینگ، معمولاً قطر داخلی، بر اساس طراحی ماشین (قطر شفت) از پیش تعیین شده است.
برای شفت‌ها با قطر کم همه انواع بلبیرینگ‌ها را می‌توان استفاده کرد، ولی بیشترین کاربرد را بلبیرینگ‌های شیار عمیق دارند. رولربیرینگ‌های سوزنی نیز برای این منظور مناسب هستند (شکل زیر).

 

برای شفت‌ها با قطر بزرگ، رولربیرینگ‌های استوانه‌ای، مخروطی، کروی و توریدال به کار می‌روند. همچنین بلبیرینگ‌های شیار عمیق نیز در این موارد کاربرد دارند (شکل زیر).

 

 

وقتی محدودیت شعاعی وجود دارد باید از بیرینگ‌ها با مقطع کوچک و یا سری‌های قطر 8 و 9 استفاده کرد. به علاوه مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی، رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده و رولربیرینگ سوزنی با یا بدون رینگ داخلی (شکل زیر) بسیار مناسب می‌باشند. همچنین بعضی از سری‌های بلبیرینگ‌های شیار عمیق و تماس زاویه، رولربیرینگ‌های استوانه‌ای مخروطی، کروی و توریدال نیز به کار می‌روند.

 


 
وقتی محدودیت محوری وجود دارد سری‌های خاصی از رولربیرینگ‌های استوانه‌ای و بلبیرینگ‌های شیار عمیق برای تحمل بار محوری و ترکیبی استفاده می‌شوند (شکل زیر). همچنین از انواع رولربیرینگ‌های سوزنی ترکیبی نیز می‌توان استفاده کرد (شکل زیر).

 

برای بار محوری خالص، می‌توان از مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی کف‌گرد (با یا بدون واشرها) و رولربیرینگ سوزنی کف‌گرد استفاده کرد (شکل).