تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

غلاف های واسطه

غلاف های واسطه

غلاف های واسطه  رایج ترین تجهیزات  جانبی  برای نصب بیرینگ  ها با رینگ  داخلی مخروطی  بر روی شفت استوانه ای  بدون پله  ویا باپله  (شکل زیر) می باشند . استفاده از آنها  ساده بوده  و برای قرار  گرفتن بر روی شفت  نیاز به تجهیزات  اضافی  ندارند.

 


 هنگامی  که از غلاف  واسطه  بر روی  شفت بدون  پله استفاده  می شوند  می توان بیرینگ را در هر محلی بر روی  شفت  ثابت  کرد . هنگام  استفاده از آنها بر روی  شفت پله دار  به همراه  رینگ  پله دار،‌  بیرینگ باید در محل  مناسب  قرار گیرد تا عملیات در آوردن  بیرینگ  آسان شود.