:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

طراحي بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم به شكلي است كه مي‌توانند عدم همراستايي زاويه‌اي بين رينگ خارجي و داخلي را بدون اثر منفي بر عملكرد بيرينگ، تحمل كنند. مقادير مجاز عدم همراستايي زاويه‌اي بين رينگ داخلي و خارجي در شرايط كاركرد طبيعي شده‌اند. صحت مقادير فوق بستگي به چيدمان و نوع آب‌بند بكار رفته دارد. (جدول)