:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

عدم همراستايي رينگ خارجي نسبت به رينگ داخلي فقط با ايجاد نيرو بين ساچمه‌ها و مسير غلتش امكان‌پذير است. هر ميزان عدم همراستايي باعث افزايش سرو صدا در حين كاركرد و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.