:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عدم همراستايي

عدم همراستايي

عدم همراستايي بين رينگ داخلي و خارجي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق دو رديفه فقط با اعمال نيرو قابل تحمل است. اين نيرو باعث افزايش بار ساچمه‌ها و قفسه شده و عمر بيرينگ را كاهش مي‌دهد. به دلايل فوق حداكثر عدم همراستايي مجاز دو دقيقه كمان است. عدم همراستايي بين رينگ‌هاي بيرينگ باعث افزايش سر و صدا در حين كاركرد مي‌شود.