:شماره تماس 
 :واتس اپ 

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه از جنس فولاد ضد زنگ توانايي كمي در تحمل عدم همراستايي دارند. عدم همراستايي زاويه‌اي مجاز بين رينگ داخلي و خارجي به طوري كه اثر منفي در ايجاد تنش‌هاي اضافي در بيرينگ نداشته باشد به لقي شعاعي بيرينگ در حين كاركرد، ابعاد بيرينگ، طرح داخلي، نيروها و ممان‌هاي وارده به بيرينگ بستگي دارد. به علت رابطه پيچيده بين اين عوامل نمي‌توان مقدار مشخصي براي  عدم همراستايي مجاز تعيين كرد. عدم همراستايي مجاز، وابسته تأثير عوامل فوق، بين 2 تا 10دقيقه كمان مي‌باشد. عدم همراستايي بيشتر باعث افزايش سرو صدا و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.