تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه از جنس فولاد ضد زنگ توانايي كمي در تحمل عدم همراستايي دارند. عدم همراستايي زاويه‌اي مجاز بين رينگ داخلي و خارجي به طوري كه اثر منفي در ايجاد تنش‌هاي اضافي در بيرينگ نداشته باشد به لقي شعاعي بيرينگ در حين كاركرد، ابعاد بيرينگ، طرح داخلي، نيروها و ممان‌هاي وارده به بيرينگ بستگي دارد. به علت رابطه پيچيده بين اين عوامل نمي‌توان مقدار مشخصي براي  عدم همراستايي مجاز تعيين كرد. عدم همراستايي مجاز، وابسته تأثير عوامل فوق، بين 2 تا 10دقيقه كمان مي‌باشد. عدم همراستايي بيشتر باعث افزايش سرو صدا و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.