:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

شرايط مربوط به عدم همراستايي رينگ خارجي نسبت به رينگ داخلي براي بلبيرينگ‌هاي شيار عميق با شيار جازني مشابه بيرينگ‌هاي استاندارد است. ولي شيار جازني عدم همراستايي را به 2 تا 5 دقيقه از كمان محدود مي‌كنند. عدم همراستايي بيشتر باعث عبور ساچمه‌ها از لبه شيار جازني شده كه موجب افزايش سر و صدا و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.