:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

عدم همراستايي

عدم همراستايي

بلبيرينگ‌هاي شيار عميق يك رديفه توانايي محدودي در تحمل عدم همراستايي دارند. مقادير مجاز عدم همراستايي زاويه‌اي بين رينگ‌هاي داخلي و خارجي در شريطي كه ايجاد تنش‌هاي اضافي و غير قابل تحمل در بيرينگ نكند، بستگي به،
• لقي داخلي شعاعي بيرينگ در حين كاركرد،
• ابعاد بيرينگ،
• طرح داخلي بيرينگ و
• نيروها و گشتاورهاي اعمال شده به بيرينگ، دارند.
به علت ارتباط پيچيده بين اين عوامل مقدار مشخصي را نمي‌توان تعيين كرد ولي وابسته به تأثير هر يك از عوامل فوق عدم همراستايي زاويه‌اي مجاز بين 2 تا 10 دقيقه (كمان) مي‌باشد. هر گونه عدم همراستايي باعث افزايش سرو صدا و كاهش عمر بيرينگ مي‌شود.