تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفیت حمل بار

ظرفیت حمل بار

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی و استاتیکی بیرینگ ها با روغن جامد مشابه بیرینگ های استاندارد است.