:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفیت حمل بار

ظرفیت حمل بار

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی و استاتیکی بیرینگ ها با روغن جامد مشابه بیرینگ های استاندارد است.