:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفیت حمل بار محوری

ظرفیت حمل بار محوری

نشیمنگاه های SNL برای تحمل  بار عمودی  به سمت پایه نشیمنگاه طراحی  شده اند  در این شرایط  محدودیت  بار فقط محدودیت  حمل بار  بیرینگ است درصورتی  که بار در جهت های  دیگر وارد  شود باید  مقدار بار را با بار  مجاز نشیمنگاه ،‌پیچ های متصل کننده در پوش  وپایه  نشیمنگاه  و پیچ  های متصل  کننده  نشیمنگاه  به پایه  مقایسه  کرد.