تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري  بيرينگ هاي INSOEOAT مشابه بيرينگ هاي بدون پوشش مي باشد. ودر بخش هاي زير آورده شده است .
- بلبيرينگ هاي شيار عميق
- رولربيرينگ هاي استوانه اي