:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري  بيرينگ هاي INSOEOAT مشابه بيرينگ هاي بدون پوشش مي باشد. ودر بخش هاي زير آورده شده است .
- بلبيرينگ هاي شيار عميق
- رولربيرينگ هاي استوانه اي