:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

رولر بيرينگ هاي كروي  به علت  طراحي  داخلي  خاص  خود مي توانند  بارهاي  نسبتا سنگين محوري  وحتي  بار خالص محوري  را نيز  تحمل كنند .


 ظرفيت حمل بار محوري بيرينگ هاي نصب شده بر روي غلاف
در صورتي  كه رولربيرينگ هاي كروي  توسط غلاف  واسطه بر  روي شفت  استوانه اي  بدون پله  نصب  شده باشند،‌ ظرفيت حمل بار محوري به اصطكاك بين شفت وغلاف بستگي  دارد. با فرض نصب  صحيح بيرينگ بار محوري  مجاز  را مي توان  از رابطه  زير محاسبه  كرد.
 Fap=0.003 B d
 كه در آن
 Fap= حداكثر بار محوري مجاز،‌Kn
 B= پهناي  بيرينگ ،mm
 d=قطر داخلي بيرينگ،‌mm است .