:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

رولرهاي بادامكي براي حمل بار شعاعي طراحي شده‌اند. اگر بار محوري بر روي رينگ خارجي وارد شود، نظير بار ناشي از حركت بر روي يك فلنج راهنما، باعث ايجاد ممان در رولر بادامكي شده و ممكن است عمر بيرينگ كاهش يابد.