:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ظرفيت حمل بار محوري

ظرفيت حمل بار محوري

در صورتي كه بلبيرينگ شيار عميق دو رديفه تحت بار محوري خالص باشد، اين بار محوري خالص باشد، اين بار نبايد از مقدار 0.5Co بيشتر شود. بار محوري اضافي باعث كاهش ملاحظه عمر بيرينگ مي‌شود.

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید